ویدیو: تریگر پرایس اکشن – سطح FTC در پیوت ها

متاسفانه این ویدئو در زمان تدوین و مشکلاتی که وجود داشت بدون صدا ضبط شده و فقط برای کسانی کارایی دارد که 28 جلسه قبل سبک تریگر پرایس اکشن را مشاهده کرده و در پرس و پاسخ های مطرح شده در گروه و کانال تلگرامی ما مشارکت داشته و با روش ما اشنایی کامل دارند.
/ با احترام سعید خاکستر