در این تحلیل سهم شپنا (پالایش نفت اصفهان) با استفاده موج شماری الیوت اهداف و نحوه حرکت سهم مورد بررسی قرار گرفت #شپنا #ت …

Read More