در این ویدیو سهم وآوا (سرمایه گذاری آوا نوین) با استفاده از موج شماری الیوت و سبک رابرت ماینر موج شماری میکنیم …

Read More