در این تحلیل سهم شراز (پالایشگاه نفت شیراز) با استفاده از موج شماری الیوت اهداف و نحوه حرکت سهم مورد بررسی قرار گرفت #شر …

Read More