تحلیل سهم فروی در این تحلیل سهم فروی(ذوب روی اصفهان) با استفاده از موج شماری الیوت اهداف و نحوه حرکت سهم مورد بررسی قرار …

Read More