تحلیل سهم والبر در این تحلیل سهم والبر(هلدینگ سرمایه گذاری البرز) با استفاده موج شماری الیوت اهداف و نحوه حرکت سهم مورد …

Read More