در این آموزش سهم بالاس ( مهندسی ساختمان تاسیسات راه آهن ) با استفاده از موج شماری الیوت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت #با …

Read More

در این تحلیل سهم وجامی ( سرمایه گذاری جامی ) با استفاده از موج شماری الیوت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت کانال تلگرام: co …

Read More

در این تحلیل سهم ددام ( داروسازی زاگرس فارمد پارس ) با استفاده از موج شماری الیوت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. #ددام …

Read More

در این تحلیل سهم زپارس ( ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس ) با استفاده از موج شماری الیوت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. #ز …

Read More