در این تحلیل سهم وجامی ( سرمایه گذاری جامی ) با استفاده از موج شماری الیوت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت کانال تلگرام: co …

Read More