در این تحلیل سهم کویر (تولیدی فولاد سپید فراب کویر ) با استفاده از موج شماری الیوت اهداف و نحوه حرکت سهم مورد بررسی قرار …

Read More